Zondagsschool

Kinderclubs

Elke zondag zijn er een aantal kinderclubs, ook wel ‘zondagsschool’ genoemd. Na het 1e deel van de dienst (15/20 min. zingen), gaan alle kinderen van 0-12 naar hun eigen groep.
5 Groepen De EGA kent de volgende kinderclubs:

 • Babygroep 0-2 jaar
 • Peutergroep 2-4 jaar
 • Onderbouw 4-7 jaar
 • Bovenbouw 8-12 jaar
 • Tienerclub (12-16 jaar). Deze is eens in de 2 weken en alleen tijdens de preek.

Inhoud van de groepen

 • De creche is vooral gericht op verzorging van en vrij spelen met de baby’s.
 • De peutergroep is eveneens gericht op spelen, maar er wordt ook een verhaal verteld of met de kinderen gezongen. Soms wordt er ook geknutseld/spelletjes gedaan. Dit is afhankelijk van het aantal peuters/baby’s. Soms worden crèche en peutergroep samengevoegd.
 • De onder-en bovenbouw zijn gericht op bijbelonderwijs. We praten met de kinderen (hoe is het met jou?), bidden, lezen een bijbelverhaal en denken over dit verhaal na.
  Daarna is er ruimte voor spelletjes of knutsels, aangepast op het verhaal van die ochtend.
 • De tienerclub hebben wij ingevoerd, omdat wij denken dat we de tieners beter kunnen bereiken met een gesprek op maat, dan dat zijn in de dienst een preek luisteren die ze niet begrijpen.
  Omdat zij langzamerhand wel moeten leren om een gewone dienst bij te wonen (gezien hun leeftijd) zullen ze ook eens in de 2 weken de preek bijwonen. Om en om dus.

Alle groepen kinderen worden begeleid door een groep enthousiaste gemeenteleden, die houden van de kinderen en hen graag iets wil leren.

Doel

Het doel van deze kinderclubs is om kinderen te leren en te laten zien wie God en Jezus is, aan de hand van de verhalen en lessen uit de bijbel. Vaak wordt dit thuis wel gedaan, of soms op school, maar het is ook goed om samen met je broertjes en zusjes te zijn en te praten over je geloof. Vaak hebben de (vooral oudere) kinderen ook vragen over God, zoals; “Als God iedereen gemaakt heeft…. wie heeft God dan eigenlijk gemaakt?”. Daar kunnen we dan samen over nadenken. Op deze wijze je geloof beleven en delen, is waardevol en bijzonder, zo vinden wij.

Lesmateriaal

Voor de 4+groepen gebruiken we bijbelbasics van het Nederlands Bijbel Genootschap. In Bijbel Basics komen niet alleen de bekende verhalen over Abraham, Jozef en Jezus voorbij, maar ook teksten uit de Psalmen, Prediker en de brieven van Paulus. De Psalmen, Spreuken en de brieven van Paulus maken een belangrijk onderdeel uit van de Bijbel, en krijgen daarom ook een plaats in Bijbel Basics. De 200 essentiële verhalen van de methode zijn samengesteld vanuit de meest actuele inzichten uit de theologie, bijbelwetenschap en pedagogiek.

Sponsoring

Naastenliefde neemt in het christelijke geloof een belangrijke plaats in. Omdat we dit ook aan de kinderen willen leren, sparen wij voor 2 arme kinderen in het buitenland. Ons spaargeld gaat naar kleding, voeding en schoolgeld/materiaal. Elke zondag gaan we daarom met de spaarpot langs in de onder- en bovenbouw. We willen de kinderen ook op de hoogte houden van ontwikkelingen van deze kinderen, als deze er zijn. Ze komen een paar keer per jaar ter sprake, zodat de kinderen eraan herinnerd worden voor wie ze sparen.