Corona Protocol

Om het houden van diensten mogelijk te maken binnen de kaders die het RIVM stelt houden we ons aan de volgende regels:

 1. Zitplaatsen: De zitplaatsen zijn vooraf uitgemeten en worden aangegeven met kleine pylonen. Op één zitplaats (maximaal 2 stoelen !) kan plaats genomen worden door:
  • Iemand die alleen komt
  • Twee volwassenen en/of tieners uit één huishouden.
  • Ouders houden kleine kinderen (tot 12 jaar) bij zich op schoot of op de grond (neem bijvoorbeeld een kussentje mee).
  • Tieners (12 – 18 jaar) mogen bij elkaar zitten in de daarvoor aangegeven ruimte in de zaal.
  • Vanaf 18 jaar apart van je ouders; ook hierbij geldt de regel dat je alleen met z’n tweeën bij elkaar mag zitten als je tot één huishouden behoort.
 2. Aanmelden: is gezien de grootte van de zaal en het aantal gemeenteleden/gasten niet nodig, in elk geval niet in de zomerperiode.
 3. Klachten: het spreekt bijna voor zich, maar voor alle duidelijkheid : als je klachten hebt, die zouden kunnen duiden op Corona, kom dan niet naar de dienst. Bij de ingang zal gevraagd worden of je geen klachten hebt; dit is officieel verplicht.
 4. Stoeltje meenemen: we moeten alle gebruikte stoelen van de school desinfecteren na afloop, dus het is erg prettig als je zelf een krukje, klapstoeltje of iets dergelijks meeneemt. We begrijpen dat dit niet voor iedereen mogelijk of handig is, daarom staan er bij de ingang stoelen klaar, die je mee kunt nemen naar je plekje.
 5. Toiletgebruik: ook de gebruikte toiletten moeten worden gedesinfecteerd. Daarom is er slechts 1 toilet beschikbaar en het verzoek is om er geen of zo min mogelijk gebruik van te maken; alleen (hoge) noodgevallen dus !
 6. Ingang: we maken gebruik van de oude ingang aan de linkerkant van het schoolgebouw (pal naast het AZC).
 7. Looproutes en zitplaatsen: de zaal zal worden opgedeeld in vakken met daartussen looproutes. Ben je nou een van de eersten loop dan door tot achter in de zaal. Degenen die daarna komen vullen steeds verder aan totdat de laatsten de plekken bij de ingang innemen. Na afloop verlaten we de zaal in omgekeerde volgorde (de laatsten zullen de eersten zijn) zodat we elkaar in principe nooit hoeven te passeren. Ga als gezin zo goed mogelijk op een kluitje zitten met de kleine kinderen op schoot of voor je op de grond. Het is de bedoeling dat tijdens de dienst niet door de zaal wordt gelopen.
 8. Inhoud samenkomst: de samenkomsten duren maximaal 1 uur, maar we gaan voor 45 minuten.
  • Er is een korte overdenking en er worden een paar liederen ten gehore gebracht.
  • Let op : meezingen is niet toegestaan i.v.m. de besmettingsrisico’s !!
  • Verder willen we zoveel mogelijk ruimte bieden voor gebeden en getuigenissen. We hebben veel mooie bijdragen aan de nieuwsbrief voorbij zien komen en hopen dat jullie dat zullen voortzetten in de diensten.
 9. Voor en na de dienst: we schenken geen koffie en bijpraten kan (nog) niet in het schoolgebouw, alleen buiten het gebouw en op eigen verantwoordelijkheid. Dus als je de school binnen gaat wordt je geacht meteen een plekje te zoeken en na de dienst direct het gebouw te verlaten.